Ochotnicza Straż Pożarna w Kobułtach typ S-2 kategoria JOT3

aa

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobułtach

lata 1947 - 1997

Ochotnicza Straż Pożarna założona została w kwietniu1947 r.
Pionierami założenia byli:
- Herman Jan
- Sypniewski Roman
- Bloch Stefan
- Grzyb Franciszek
- Gąska Henryk
- Mierzejewski Stanisław
- Kostrzewski Jan
- Bolc Mieczysław
- Wieczorek Kazimierz
- Tutas Henryk
- Misiorny Tadeusz
- Obrębski Władysław
Ze sprzętu do dyspozycji straż miała starą poniemiecką sikawkę ręczną (ssąco-tłoczącą) (ciągnięta przez parę koni).
Poza tym na wyposażeniu jednostki było klika odcinków węży parcianych, kilka toporków, parę bosaków, drabina, łopaty, lina, piła ręczna itp. Na dźwięk alarmu (gongu) druhowie OSP jak i ludność cywilna zobowiązana była do niesienia pomocy przy gaszeniu pożaru (względnie innego zagrożenia).
Do przemieszczania w/w sikawki Urząd Gminy w Kobułtach wyznaczył dwie pary koni, które wykorzystywane były w czasie zagrożenia pożarowego do 1970r.
Po dwóch latach działalności OSP otrzymała motopompę wraz z wężami i syrenę ręczno-mechaniczną.
Powołana Ochotnicza Straż Pożarna do 1957 roku należała do powiatu Szczytno.
Lata 1947-1957 to okres walki nie tylko z żywiołem. Ruch strażacki zajmował się również działalnością społeczną i kulturalną, a wiele osób brało udział w pracy konspiracyjnej w rozwijaniu świadomości narodowej.
Na terenie Gminy Kobułty OSP organizowała zabawy, na które zjeżdżała się młodzież i dorośli z okolicznych miejscowości.
Rok 1956 to wydarzenie historyczne, ponieważ nasi druhowie Wieczorek Stanisław, Grzyb Franciszek, Koziatek Władysław jako przewodniczący Rady Gminy byli inicjatorami zorganizowanej masówki przy pomniku mieszczącym się w centrum Kobułt celem zdjęcia gwiazdy radzieckiej, a w miejsce jej założenia godła Polski „Orła". Ceremonii tej dokonano w październiku 1956 r w godzinach popołudniowych (niedziela) między godziną 17.00-18.00 w obecności licznej grupy mieszkańców Kobułt. Po zajściu tym tego wieczoru ówczesne władze dokonały aresztowań. W związku z powyższym doszło do procesów sądowych. Lecz ze względu na przemiany jakie zaszły w Polsce w 1956 roku inicjatorzy w/w sprawy zostali ukarani wyrokiem w zawieszeniu.
Rok 1957 to podział administracyjny. Kobułty zostały przekazane do powiatu biskupieckiego. W okresie tym nie ustała działalność społeczna i kulturalna. Druhowie podejmowali różne wyzwania np. w czasie imprez - zabaw czuwali nad bezpieczeństwem społeczeństwa.
W latach sześćdziesiątych zostało powołane Koło Gospodyń Wiejskich, które wspomagało Ochotniczą Straż Pożarną w szerzeniu kultury wiejskiej.
W 1970 r. OSP otrzymuje pierwszy samochód „Żuk"
Lata 1970-1980 to okres w którym Urząd Gminy w Biskupcu doprowadził do rozbiórki pięknej sali tanecznej w Kobułtach w 1976 r. Mimo bardzo uporczywych i konkretnych postaw ze strony druhów strażaków takich jak: Wieczorek Stanisław, Samorajczyk Henryk, Kaczyński Bolesław doprowadzono do rozbiórki sali tanecznej, za którą Urząd Gminy zapłacił kwotę 80 tys. zł, (na ówczesne czasy była to kwota pokaźna). Brak sali tanecznej pozbawił młodzież uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym na wsi. Na każdym spotkaniu z władzami OSP wytykało o celowym pozbawieniu młodzieży kącika rozrywkowego.
W 1977 roku wieś Kobułty przystąpiła do konkursu „Wzorowa Wieś".
W związku z powyższym OSP wyszła z inicjatywą zmodernizowania obory po byłym SKR z przeznaczeniem na Remizę i Dom Strażaka. Po kilkakrotnym przedstawianiu naszych bolączek postanowiono w Urzędzie Gminy w Biskupcu iż wspomniany budynek będzie przeznaczony na cele OSP, strażacy podjęli wyzwanie modernizacyjne, 85% prac wykonano w czynie społecznym.
W 1978 roku dokonano otwarcia i przekazania Strażnicy „Domu Strażaka" pod opiekę OSP. W czasie otwarcia otrzymaliśmy zapewnienie ze strony Rejonowej Straży Pożarnej w Biskupcu, że otrzymamy samochód „Star" z pełnym wyposażeniem ale obietnice nie zostały spełnione z powodu braku ogrzewania w strażnicy. Jednak warunki lokalowe remizy uległy poprawie. W wystąpieniu w czasie otwarcia nie wspomniano o inicjatorach pomysłu OSP jako wnioskodawców, ponieważ mogła wystąpić tylko POP. Byliśmy bardzo zaskoczeni postawą Naczelnika ponieważ POP wogóle nie uczestniczyła w czynie społecznym. Pomimo uporczywej walki pozbawieni zostaliśmy inicjatyw przewijających się w życiu ówczesnej wsi.
Z inicjatywy OSP zostało uruchomione wysypisko śmieci dla mieszkańców Kobułt, o którym w tej chwili mówi się, że jest zamknięte.
W 1985 r. OSP otrzymała 3-letni samochód ,,Żuk"

Od początku założenia Ochotniczej Straży Pożarnej kolejnymi prezesami byli:
 - dh Herman Jan - pionier
 - dh Bloch Stefan
 - dh Mynaj Michał
 - dh Wieczorek Stanisław, który w okresie swej działalności dołożył znacznych starań w celu ożywienia działalności OSP w Kobułtach. W dniu 11 maja 1997 roku za działalność mieszkańcy Kobułt w Strażnicy wmurowali Tablicę pamiątkową pamięci Stanisława Wieczorka jako działacza wiejskiego.
Mimo niesprzyjających warunków w latach minionych ruch strażacki w naszej wsi nie załamał się. Podejmowaliśmy i w dalszym ciągu podejmujemy czyny społeczne czego dowodem jest obecnie pomalowanie wewnątrz wszystkich pomieszczeń w ,,Domu Strażaka" i Remizy, na dzisiejsze obchody 50-lecia istnienia naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Duże wsparcie finansowe otrzymaliśmy z Urzędu Miasta w Biskupcu, a mianowicie pomalowanie na zewnątrz budynku i wymianę drzwi.
Działalność jednostki to nie tylko wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczej ale na działania te składają się m.in. zawody sportowo pożarnicze, udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu i Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

 

rok 1997

Nadanie sztandaru